Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Kurserna pågår. Den 23 oktober är alla kurser inställda eftersom golvet skall fixas. Det blir eventuellt en extra kursomgång i slutet av terminen.
Nästa dans är Ericssonfestivalen den 2-3 november. Se flyer

På danssidan ser ni höstens danser.

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2018-10-11
Webbansvarig är Östen Andersson