Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Styrelsen för Ericsson Square Dancers informerar här om läget vad gäller klubbens verksamhet.

ESD fyller 40 år, se inbjudan till fest den 17-18 september. Anmäl dig senast 22 juli!

Ny medlemssinformation finns nu på medlemssidan.
Preliminärt kursprogram för hösten finns på kurssidan.
ESD önskar alla en trevlig danssommar!
CONVENTION
Convention 2023 sker den 19-21 maj i Halmstad.
ÄNDRING?
Det är väldigt viktigt att du meddelar eventuell ändrad kontaktinformation, dvs ändrad postadress, emailadress och telefonnummer, så att vi kan nå dig med information. Meddela mig helst via Lars-Erik.Svensson@telia.com men i nödfall via 070–2673835 – tack!

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook

2022-06-17
Webbansvarig är Östen Andersson