Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Hösten närmar sig och en ny danstermin är på gång med kursstart den 11 sept.
På kurssidan hittar ni höstens kurser, bl.a. en nybörjarkurs. Se flyer för anmälan och frågor.
Försök värva deltagare!

Der blir en liten förändring av kurskvällarna. Det blir gemensam kaffepaus för alla. Den avslutar eller inleder kurssessionen och äger rum 19.50-20.10.

På medlemssidan hittar ni det senaste utskicket från klubben där ni bl.a. kan läsa om årets convention som gick i Borås. Nästa år blir det Örebro.

På danssidan ser ni höstens danser.

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2018-08-17
Webbansvarig är Östen Andersson